GBase 8s自定义interval类型转number类型函数

GBase 8s数据库中,两个日期时间的值相减,得到的是interval类型的值(interval day to second),而oracle中直接就是数值了。我们可以通过自定义函数的方式,把interval类型转换成数值型(decimal(20,8))。

drop function if exists intval2number(interval day to second);
create function intval2number(v_intval interval day to second) returns decimal(20,8)
 define v_numsec bigint;
 define v_decday decimal(20,8);
 define v_intlen int;
 define v_tmpsec int;
 define v_tmpmin int;
 define v_tmphour int;
 define v_tmpday int;
 on exception
  return null;
 end exception;
 -- 对于interval day to second,将其转换为字符型,才能取长度。
 let v_intlen = length(v_intval::varchar(40));
 let v_tmpsec = substr(v_intval, v_intlen - 1, 2);
 let v_tmpmin = substr(v_intval, v_intlen - 4, 2);
 let v_tmphour = substr(v_intval, v_intlen - 7, 2);
 let v_tmpday = substr(v_intval, 1, v_intlen - 9);
 let v_numsec = v_tmpsec + v_tmpmin * 60 + v_tmphour * 3600 + abs(v_tmpday)::bigint * 86400;
 let v_decday = v_numsec / 86400;
 -- 对于负值的处理
 if v_tmpday < 0 then
  return 0 - v_decday;
 else
  return v_decday;
 end if; 
end function;

相应的,如果输入的是字符串类型,可以写成如下:

drop function if exists intval2number(varchar(40));
create function intval2number(p varchar(40)) returns decimal(20,8)
 define v_intval varchar(40);
 define v_numsec bigint;
 define v_decday decimal(20,8);
 define v_intlen int;
 define v_tmpsec int;
 define v_tmpmin int;
 define v_tmphour int;
 define v_tmpday int;
 on exception
  return null;
 end exception;
 let v_intval = to_dsinterval(p);
 let v_intlen = length(v_intval);
 let v_tmpsec = substr(v_intval, v_intlen - 1, 2);
 let v_tmpmin = substr(v_intval, v_intlen - 4, 2);
 let v_tmphour = substr(v_intval, v_intlen - 7, 2);
 let v_tmpday = substr(v_intval, 1, v_intlen - 9);
 let v_numsec = v_tmpsec + v_tmpmin * 60 + v_tmphour * 3600 + abs(v_tmpday)::bigint * 86400;
 let v_decday = v_numsec / 86400;
 -- 对于负值的处理
 if v_tmpday < 0 then
  return 0 - v_decday;
 else
  return v_decday;
 end if; 
end function;

示例:
输入参数为字符串

select intval2number('-111111111 00:00:01') from dual;

的结果为:

(expression)    |
--------------------|
-111111111.00001157 |

输入参数为interval类型时

select intval2number(current year to second - today) from dual;

的结果为:

(expression) |
-------------|
0.54226852  |

标签: interval, GBase, interval2number

添加新评论